TOP

Collection Exchange

ZHANG ZI ZHENG 張自正
張自正ZHANG ZI ZHENG
1917~2000 / 83歲 /   
風景
風景
風景
風景
1935~44 - age 19~28 .
1930~34 - age 14~18 .
1923~29 - age 07~13 .
1921 - age 05 .
1917 - age 01 .
No data
張自正00
張自正00