TOP

Collection Exchange

ZHANG JIE ​張杰
​張杰ZHANG JIE
1924~2016 / 92歲 /   Jiangsu, Shanghai, China
Latus
Latus
37.5×53 ㎝ / 件 /
Latus
Latus
54.7×78.8 ㎝ / /
Orchidee
Orchidee2000 / age 76 /
​2000 - age 86 .
​1999 - age 85 .
​1998 - age 84 .
​1997 - age 83 .
​1996 - age 82 .
​1995 - age 81 .
​1994 - age 80 .
​1992 - age 78 .
​1991 - age 77 .
​1990 - age 76 .
​1989 - age 75 .
​1988 - age 74 .
​1987 - age 73 .
1986 - age 72 .
1985 - age 71 .
​1983 - age 69 .
​1981 - age 67 .
​1979 - age 65 .
​1977 - age 63 .
​1976 - age 62 .
​1975 - age 61 .
​1974 - age 60 .
​1970 - age 56 .
​1968 - age 54 .
​1967 - age 53 .
​1965 - age 41 .
​1964 - age 40 .
​1963 - age 39 .
​1962 - age 38 .
​1961 - age 37 .
​1960 - age 36 .
​1959 - age 35 .
​1958 - age 34 .
​1957 - age 33 .
​1950 - age 26 .
​1948 - age 24 .
​1924 - age 01 .
No data
張杰
張杰
張杰01
張杰01
張杰03
張杰03
張杰04
張杰04