TOP

Collection Exchange

WU GUAN ZHONG 吳冠中
吳冠中WU GUAN ZHONG
1919~2010 / 91歲 /   
 
.
.1993 / age74 /
169.5×136 cm / 件 /
1919  
No data
THE PAINTINGS OF WU GUANHONG
THE PAINTINGS OF WU GUANHONG